Analyser med gaschromatrograf

top_header

Undersøgelser med gaschromatrograf

Probing.dk har markedets eneste mobile GC med massespektrometer (GC/MS). GC’en gør det muligt at identificere og kvantificere flygtige organiske komponenter.

Anvendelse og fordele
• Resultater klar i felten
• Felt-GC – et alsidigt værktøj
• GC/MS’en til identifikation af ukendte komponenter
• Lave detektionsgrænser

Tekniske specifikationer

Metodebeskrivelse – Felt GC-målinger (pdf)

Anvendelse og fordele

Resultater klar i felten

Da GC’erne kan bringes til prøvestedet, er det muligt at analysere poreluft- og headspaceprøver umiddelbart efter udtagning. Resultatet foreligger efter 5-10 minutter, og derfor kan det bruges til at planlægge placeringen af de efterfølgende prøver. Det gør metoden oplagt til opsporing og afgrænsning af f.eks. kilder og lækager.

Felt-GC’en – et alsidigt værktøj

Anvendelsesmulighederne for den mobile GC er mange. Vores GC/MS er således blevet anvendt til forureningsafgrænsning og identifikation i forbindelse med poreluftmålinger. Vi har også brugt den til screening for duftstoffer i legetøj samt analyser af arbejdsmiljø og indeklima.

GC/MS’en er et effektivt værktøj til opsporing af lækager fra f.eks. produktionsanlæg. Den kan også benyttes til at identificere stoffer i f.eks. en gassky fra en ulykke. Det sker ved hjælp af kontinuerte analyser, som udføres enten for et nærmere fastlagt stof eller ved screening for ukendte stoffer.

3-1
GC/MS’en kan blandt andet anvendes til påvisning og identificering af ukendte stoffer.

GC/MS’en til identifikation af ukendte komponenter

GC/MS’en er det foretrukne valg, når en lokalitet skal screenes for ukendte forureninger. Med GC/MS’en er det muligt at identificere ukendte stoffer via en NIST-database (The National Institute of Standards and Technology). NIST-databasen indeholder oplysninger om mange 1.000 flygtige stoffer med molvægte i intervallet 45-300 g/mol.

GC/MS’en er endvidere udstyret med en intern kalibreringsgas, som genererer meget stabile analyseresultater og lave detektionsgrænser.

GC/MS’en er af mærket Hapsite Smart Plus og er fremstillet af firmaet INFICON® i USA. Anvendelsen af den er på nogen områder godkendt af det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA).

3-2

Med den avancerede GC/MS er det muligt at identificere mange 1.00 forskellige flygtige stoffer.

Lave detektionsgrænser

GC/MS’en kan anvendes til kvantitative analyser på baggrund af standarder. Påvisningsgrænserne for de hyppigst søgte stoffer ligger normalt mellem 0,001 og 0,009 mg/m³.

Med GC/MS’en er det endvidere muligt at udføre en opkoncentrering af de stoffer, der findes i luften. Her kan man spore forekomster af stoffer helt ned til ppt-niveau. Detektionsgrænsen afhænger dog af omstændighederne omkring hver enkelt prøvetagning og vil varierer afhængig af opgaven.

Tekniske specifikationer

Laboratoriebil Mercedes Vario
Bilens dimensioner Længde: 7,2 m
Bredde: 2,2 m + sidespejle
Højde – flytning/arbejde med hammer: 2,85/3,00 m
Vægt: Ca. 7,5 tons
Midi – rig Geoprobe 7822DT Længde – flytning/arbejde: 3,40/4,50 m
Dimensioner og vægt Bredde – flytning/arbejde: 1,80/1,90 m
Højde – flytning/arbejde: 2,40/4,80m – Kan dog gå ned til 3,90 m
Vægt: 3,8 tons
Sondediameter Under nedpresning med bilen: 31,8 mm.
Håndsondering: 12-25 mm
Andre sondetyper kan anvendes sammen med analyseudstyret

 

Komponent Enhed GC/MS 1)
Vinylchlorid, VC mg/m³ 0,005
Dichlormethan, DCM mg/m³ *
1,1-Dichlorethylen, 1,1-DCE mg/m³ 0,003
1,1-Dichlorethan, 1,1-DCA mg/m³ *
1,2 Dichlorethan, 1,2 DCA mg/m³ *
Trans-1,2-Dichlorethylen, trans-1,2-DCE mg/m³ 0,002
Cis-1,2-Dichlorethylen, cis-1,2-DCE mg/m³ 0,002
Chloroform, TCM mg/m³ 0,002
1,1,1-Trichlorethan, 1,1,1-TCA mg/m³ 0,003
Tetrachlormethan, TeCM mg/m³ 0,002
Trichlorethylen, TCE mg/m³ 0,001
Tetrachlorethylen, PCE mg/m³ 0,001
Benzen mg/m³ 0,003
Toluen mg/m³ 0,010
Ethylbenzen mg/m³ 0,010
m-xylen mg/m³ 0,010
o-xylen mg/m³ 0,010
MTBE mg/m³ *

* Kan som standard identificeres og semikvantificeres.
1) Med koncentratorloopene er det muligt selv at bestemme påvisningsgrænser for GC/MS’en, idet opsamlingsmængden af luft over loopet kan varieres ubegrænset. De angivne påvisningsgrænser er således de koncentrationer, der anvendes under normale omstændigheder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *