2014

Rekvirent Type undersøgelse Forureningskomponent
COWI MiHpt, jordkerner og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Grontmij Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Moe Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon MiHpt Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Region H MIP Udvikling af metode til at anvende MIP i kalk
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon MiHpt og poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
EK. Jørgensen Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Region H Poreluft Test af udtagning af poreluft med nyudviklet borehoved til underboringer
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbcon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Vandprøver Afgrænsning af forurening med BTEX
COWI Jordkerner Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI MiHpt og jordkerner Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon MiHpt og poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt og poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
GEO MiHpt Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI HPT Kortlægning af sandlag
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon MiHpt og poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Jord og Miljø Installering af poreluftspyd
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Injektion Oprensning af forurening med chlorerede stoffer
GEO MIP Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
NIRAS MiHpt Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Rambøll MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Københavns Ejendomme Poreluft under gulv og indeklimavurdering AfgrFlygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt, jordkerner og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer