2015

Rekvirent Type undersøgelse Forureningskomponent
COWI MiHpt, jordkerner og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
GEO MIP Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI GC målinger i indeklima Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Region H Underboringer Rådgivning om anvendelse af “Sunden” til udtagning af poreluftprøver under bygninger
Grontmij Poreluft m “Snuden” Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Norconsult Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon MiHpt og poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Vandprøver Afgrænsning af forurening med BTEX
Grontmij Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
GEO MIP Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Grontmij Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI MiHpt og jordprøver Kortlægning af effekt af injektionsoprensning
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Grontmij Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Grontmij Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Orbicon MiHpt Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS