2016

Rekvirent Type undersøgelse Forureningskomponent
SWECO, Sverige MiHpt Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon MiHpt og poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
MTH Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt og jordkerner Kortlægning af effekt af injektionsoprensning
COWI Vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
SWECO, Sverige MiHpt og jordkerner Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Region Hovedstaden Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
HOFOR Luftmåling Måling af emission af BTEX fra behandling af jord fra borearbejde for tunnel
COWI MiHpt og poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft og jordkerner Flygtige komponenter, screening med GC/MS og afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Orbicon MiHpt Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Orbicon HPT Kortlægning af hydraulisk ledningsevne
COWI Jordkerner og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI, Sverige Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon Sætning af poreluftrør Sætning af poreluftrør til udtagning af poreluft 3,0 m u.t.
 Orbicon Udtagning af jordkerner  Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer