Jordprøvetagning

top_header

Jordprøvetagning

Probing.dk kan udtage intakte niveauspecifikke jordprøver med Geoprobe® “direct push” udstyr både hurtigt og billigt.

Anvendelse og fordele
• Jordprøvetagning med direct push-metoden
• Undgå overskudsjord

Udstyr til jordprøvetagning
• Systemer til udtagning af intakte jordprøver
• Prøveudtagning med linere
• Udtagning af jordprøver med laboratoriebil og midirig
• Afpropning med GS1000-grouter fra Geoprobe®

Tekniske specifikationer

Metodebeskrivelse Jordprøvetagning (pdf)

Anvendelse og fordele

Jordprøvetagning med direct push-metoden

Jordprøvetagning med direct push-metoden med Geoprobe® er i mange tilfælde hurtigere og billigere end traditionelle snegleboringer. Det gælder især i løse aflejringer, hvor risikoen for sammenstyrtning af boringen gør det nødvendigt at bore med forerør.

Også jordprøvernes kvalitet er højere end ved traditionelle snegleboringer, hvor jorden blandes på sneglen. Hvis man benytter gennemsigtige liners af plastmateriale til prøvetagning, kan man se selv meget små ændringer i den geologiske sammensætning. Det betyder, at der med centimeters nøjagtighed kan udtages en prøve af det ønskede lag.

En anden fordel ved direct push-metoden er, at afdampning af forurening fra jordprøven undgås, idet prøven er lukket inde i lineren. Det har især betydning i forbindelse med oprensningsprojekter, der benytter ISTD (In-Situ Thermal Desorption) eller en anden form for opvarmning af jorden, da der således er mulighed for at, nedkøle jordprøven direkte i lineren før ekstraktion og analyse.

Prøvehåndtering af jordkerner og headspace VOC-analyser kan udføres direkte i felten samtidig med en evt. MIP og poreluftundersøgelse, således at undersøgelses- og kortlægningsarbejdet kan foregå som i en samlet dynamisk og hurtig proces.

Ved traditionelle boremetoder skal man håndtere overskudsjord, som det er dyrt og vanskeligt at bortskaffe, – især hvis det er forurenet. Med direct push-metoden undgår man overskudsjord, og boreområdet skæmmes ikke af opboret mudder. Ofte har det betydning for det efterfølgende reparationsarbejde.

 

Rig m Torben - jord3

Udstyr til jordprøvetagning

Systemer til udtagning af intakte jordprøver

Probing.dk råder over flere forskellige systemer fra Geoprobe® til udtagning af intakte jordprøver:
• Niveaubestemte jordprøver (Large Bore)
• Niveaubestemte jordprøver (Macro Core)
• Foret prøvetagning til kontinuerte jordprøver (Dual Tube) DT21 og DT32
Fælles for de tre systemer er, at jordprøverne bliver udtaget i en liner. Typisk er der tale om et gennemsigtigt plastrør af teflon, PVC, CAB eller PETG. Linere findes dog også i rustfrit stål og messing.

4-1
Linere og forerør til jordprøvetagning

Prøveudtagning med linere

Prøveudtagning foregår ved, at lineren fyldes med prøve under hydralisk nedpresning. Lineren holdes på plads stålforerør, hvor der for enden er monteret en skæresko som former det intakte prøvemateriale inden det fuldes i lineren. Afhængig af det valgte system kan prøvetageren fra start være åben eller lukket. Således kan prøvetagningen foregå i eller fra en niveauspecifik dybde.

Resultatet er en intakt jordkerne, som gør det let at identificere den geologiske lagfølge og sammensætning. Med det blotte øje kan man også bedømme en eventuel vertikal forureningsudbredelse.

4-2
Niveauspecifik jordprøvetagning

Udtagning af jordprøver med laboratoriebil eller midirig

Hvis adgangsforholdene betinger, at laboratoriebilen ikke kan komme frem, kan Probing.dk udtage jordprøver med midirig.

Både laboratoriebil og midirig er udstyret med hydraulisk nedramningsudstyr, som muliggører prøvetagning ned til mellem 20-30 meter under terræn. Der kan udføres op til 40 kernemeter pr. dag afhængig af mobilitet, rig, geologi og prøvetagningssystem.

Afpropning med GS1000-grouter fra Geoprobe®

Probing.dk råder bland andet over en GS1000-grouter fra Geoprobe®, som ved hjælp af injektion kan anvendes til at afproppe prøvetagningshullerne med opslemning af bentonit eller beton. Alternativt anvendes bentonitstænger eller bentonitgranulat.

Tekniske specifikationer

Laboratoriebil Mercedes Vario
Bilens dimensioner Længde: 7,2 m
Bredde: 2,2 m + sidespejle
Højde – flytning/arbejde med hammer: 2,85/3,00 m
Vægt: Ca. 7,5 tons
Midi – rig Geoprobe 7822DT Længde – flytning/arbejde: 3,40/4,50 m
Dimensioner og vægt Bredde – flytning/arbejde: 1,80/1,90 m
Højde – flytning/arbejde: 2,40/4,80m – Kan dog gå ned til 3,9 m
Vægt: 3,8 tons
Sondediameter Under nedpresning med bilen: 31,8 mm.
Håndsondering: 12-25 mm
Andre sondetyper kan anvendes sammen med analyseudstyret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *