Online rapportering

top_header

Online rapportering via kundeportal

Probing.dk tilbyder online rapportering fra felten.

Anvendelse og fordele

• Måleresultater sendt via kundeportal giver hurtig respons på undersøgelsesforløbet.
• Kundeportal kan anvendes som en del af den dynamiske undersøgelsesproces i forbindelse med gennemførelse af konceptionel TRIAD-undersøgelsesstrategi.
• Resultater og dokumentation fra undersøgelse er webbaseret og altid tilgængelig.

Ved at rapportere feltmålingerne via Probing.dk’s kundeportal bringer vi kunden nærmere undersøgelsesprocessen uden nødvendigvis selv at være til stede på lokaliteten. Adgang til kundeportalen sker ved personligt login, som tildeles inden undersøgelsesstart.

Portalen er på forhånd opdelt med undersøgelsesmenuer, således at kunden hurtig kan finde frem til undersøgelsesstatus, oversigtskort og opdateret skemaer med måleresultater.

Via portalen vil man kunne løbende få opdateringer fra poreluftmålinger, semikvantitative resultater fra MIP-sonderinger inkl. logs samt resultater fra vand- og jordprøveanalyser.

Ved forureningsundersøgelser, hvor kortlægningen ønskes gennemført som en konceptuel undersøgelsesproces “TRIAD-undersøgelse”, kan Probing.dk’s ydelser og kundeportal med fordel anbefales.

Probing.dk tilbyder demo adgang til kundeportalen til kunder som er interesseret i funktionaliteten.

6-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *