2013

Rekvirent Type undersøgelse Forureningskomponent
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Kryger Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Jordkerner Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Orbicon MiHpt og poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Region H Poreluft med underboringer Udvikling af borehoved mhp. udtagning af poreluftprøver ved hjælp af underboringer
COWI Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Moe Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Mihpt, jordkerner og poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Orbicon MIP Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Francks Geoteknik Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft og MIP Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer