2017

Rekvirent Type undersøgelse Forureningskomponent
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Luftmålinger i kloak Undersøgelse af indhold af chlorerede stoffer i kloakrør i bygning ifm. indeklimaundersøgelse
Orbicon MiHpt Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt og jordprøver Kortlægning af effekt af injektionsoprensning
Orbicon Jordkerner Levering af kerner til udviklingsforsøg
DMR Vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Jordkerner Kortlægning af effekt af injektionsoprensning
Orbicon MiHpt og poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Luftmålinger i kloak Undersøgelse af indhold af chlorerede stoffer i kloakrør i bygning ifm. indeklimaundersøgelse
Orbicon Luftmålinger Målinger af chlorerede stoffer i indeluft
COWI, Swerige MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI MiHpt, poreluft og jordkerner Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Rambøll, Sverige MiHpt og jordkerner Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Grontmij Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Grontmij Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Luftmålinger i kloak Undersøgelse af indhold af chlorerede stoffer i kloakrør i bygning ifm. indeklimaundersøgelse
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI MiHpt Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
 COWI MiHpt  Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
 Rambøll Jordkerner  Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
 Orbicon Luftmålinger  Målinger af chlorerede stoffer i indeluft
 Orbicon Luftmålinger  Målinger af chlorerede stoffer i indeluft
 Rambøll, Sverige MiHpt og jordkerner  Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
 COWI Poreluft  Flygtige komponenter, screening med GC/MS
 COWI, Sverige MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver  Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
 COWI Poreluft  Flygtige komponenter, screening med GC/MS
 Orbicon Luftmålinger  Målinger af chlorerede stoffer i indeluft
 COWI Poreluft  Flygtige komponenter, screening med GC/MS