Om Probing.dk

top_header

Målinger inden for såvel arbejdsmiljø som jord- og grundvandsmiljø er fokusområder for Probing.dk som er en del af det rådgivende ingeniørfirma COWI.

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. COWI arbejder med bredt indenfor ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund.

COWI er førende på sit felt, fordi vores ca. 6000 medarbejdere hver især er det på deres. Probing.dk har dermed mulighed for at trække på den nyeste viden inden for ovennævnte fokusområder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *