2011

top_header

Rekvirent Type undersøgelse Forureningskomponent
Orbicon MIP og jordkerner Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Alectia Lossepladsgas Lossepladsgas
COWI Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Jord Miljø Porrluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Carl Bro Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon MIP, jordprøver og MIMS analyser Dynamisk undersøgelse af forurening med chlorerede stoffer
Grontmij Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Rambøll MIP og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Rambøll Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI/Göteborg Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Orbicon Vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Grontmij Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Målinger af chlorerede i luften ifmed afgravning
Skude og jacobsen MIP Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Orbicon Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon Poreluft og MIP Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Grontmij Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Sweco MIP og jordkerner Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Grontmij Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
Orbicon vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Jord og Miljø Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS
COWI Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI MIP, poreluft og jordkerner Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft, vandprøver og MIP Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Køge Kommune Poreluft, kulrørprøver og vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
DGE Vandprøver Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
COWI DNAPL FLUTEe Installering og optrækning af NAPL FLUTEe liners i boringer
DGE Poreluft Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer
Grontmij Poreluft Flygtige komponenter, screening med GC/MS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *