Samarbejde

top_header

Probing.dk og Geoboringer.dk samarbejder omkring udførelse af MIP/MiHpt og poreluftundersøgelser, samt injektion og prøvetagning af intakte jord- og grundvandsprøver.
Det formaliserede samarbejde har givet gode resultater og tilfredshed hos vores kunder. Begge firmaer står sammen om at skabe innovative løsninger og ideer til, hvordan man bedst muligt for udviklet udstyr og metoder, der bedst muligt løser opgaver inden for kortlægning af jordforurening og prøvetagning på forurenet grunde.

geoboringer

Probing.dk udfører dynamiske forureningsundersøgelser “TRIAD-undersøgelser”, hvor hele forureningsundersøgelsen skal foregå i et samlet undersøgelsesforløb. Vi hjælper med til at sammensætte det bedst mulige feltprogram i forhold til undersøgelsesstrategi og konceptuelle model. Probing dk samarbejder desuden med Højvang Miljølaboratorium A/S og Teknologisk institut omkring levering af bedst egenede løsninger på udførelse af VOC-analyser på jord og grundvand i felten. Om nødvendigt tilbyder Probing dk endvidere opstilling og tilslutning af feltfaciliteter i undersøgelsesperioden, således at praktiske hensyn omkring imidlertige installationer og funktioner er på plads inden feltarbejdet igangsættes.

2…………………………………………………………….3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *